Licht meten
 
Er zijn verschillende manieren om de belichtingstijd bij pinholfotografie te berekenen. Zelf maak ik gebruik van de app's Pinhole Assist en Pinhole Master.

Meestal gebruik ik Pinhole Assist. Ik kies de camera én de film die ik gebruik en kan dan de correcte belichtingstijd aflezen.

Bij Pinhole Master vul je zelf de data t.b.v. de reciprociteitcorrectie in.
Hieronder staat (in seconden) vermeld wat ik voor de films die ik het meeste gebruik heb ingevuld (het zijn "mijn cijfers" en dat wil niet zeggen dat ze optimaal/ juist zijn):

Fujifilm Neopan 100 Acros:
1 1
120 120
150 225
1.000 1.500
 
Fujichrome Provia 100F
1 1
120 120
320 322
400 430
500 570
640 811
800 1167
1.000 1.773
1.260 3.000
 
Knutselaars kunnen ook gebruik maken van de "HARMAN belichtingscalculator".
Hij is HIER te downloaden van hun website (en HIER van genster.nl)

TERUG